ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлд хэвлүүлэх Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн шинэчилсэн загвар

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн шинэчилсэн загвар

Өгүүлэл бичихэд ашиглах загвар (template DOCX) татаж авах 

Шинэчилсэн загвараар бичсэн жишээ өгүүлэл