ПРОФЕССОР БАГШ НАР

ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ТОО

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

 

ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ (АЛБАН ТУШААЛААР)