ПРОФЕССОР БАГШ НАР

ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ТОО

Нийт  профессор багш 943

 

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

 

ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ (АЛБАН ТУШААЛААР)