ПРОФЕССОР БАГШ НАР

 

Нийт  профессор багш 945

 

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ