САЛБАР ТЭНХИМИЙН ТОО

САЛБАР, ТЭНХИМИЙН БАГШ НАР-ын тоо 2020 он