САЛБАР ТЭНХИМИЙН ТОО

Салбар, тэнхимийн тоо

Салбар 35

Тэнхим 12