Бүтэц , удирдлага

БҮТЭЦ

asd

УДИРДЛАГА

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Захирал

Овог нэр: Б.Очирбат

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Профессор

Утас: (+976-11)-324709-1001

Е-мэйл хаяг: ochirbat@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Х.Энхжаргал

Цол, зэрэг: Академич, Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), Профессор

Утас: (+976-11)-318152-1002

Е-мэйл хаяг: enkhjargal@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Т.Намнан

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Дэд профессор

Утас: (+976-11)-329446-1003

Е-мэйл хаяг: namnan@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Б.Сүхбат

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Дэд профессор

Утас: (+976-11)-326409-1010

Е-мэйл хаяг: sukhbat@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Л.Баяр-Эрдэнэ

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Утас: (+976-11)-324118-1004

Е-мэйл хаяг: bayar@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Ц.Баатархүү

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Дэд профессор

Утас: 70187172

Е-мэйл хаяг: baatarkhuu@must.edu.mn