Бүтэц , удирдлага

БҮТЭЦ

УДИРДЛАГА

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Захирал

Овог нэр: Т.Намнан

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Профессор

Утас: (+976-11)-324709-1001

Е-мэйл хаяг: namnan@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Н.Ганзориг

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), дэд профессор

Утас: (+976-11)-318152-1002

Е-мэйл хаяг: nganaa@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Д.Цолмонбаатар

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Профессор

Утас: (+976-11)-329446-1003

Е-мэйл хаяг: dtsolmon@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Д.Мягмарсүрэн

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Утас: (+976-11)-326409

Е-мэйл хаяг: myagmarsurend@must.edu.mn 

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Л.Баяр-Эрдэнэ

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Дэд профессор

Утас: (+976-11)-324118-1004

Е-мэйл хаяг: bayar@must.edu.mn

Thumbnail [200x250]

Албан тушаал: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ эрхэлсэн дэд захирал

Овог нэр: Ц.Баатархүү

Цол, зэрэг: Доктор (Ph.D), Профессор

Утас: 70187172

Е-мэйл хаяг: baatarkhuu@must.edu.mn