СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНЫ ТОО

ШУТИС-д бакалавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаж буй оюутны тоо (сүүлийн 3-н жилээр)

ШУТИС-ийн нийт оюутны тоо 20310

Бүрэлдэхүүн сургуулиудад суралцагч оюутны тоо (бакалавр, магистр, доктор)