Танилцуулга

ШУТИС-ийн сургалтын систем, хөтөлбөрийн онцлогийг таниулах, суралцах нөхцөл бололцоог хангах, оюутнуудыг дэмжин ажиллах, ёс зүйтэй төлөвшсөн иргэн болгон хүмүүжүүлэх зорилготой.

Оюутны сурч боловсрох үйл ажиллагааг дэмжих, туслах

Оюутны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, соёл урлаг, зан заншил, амьдрах ухаанд суралцах өргөн хүрээнийн мэдлэг олгох

Оюутныг хөгжүүлэх судалгааны ажлын чадвар, дадал эзэмшүүлэх

Оюутны ажил эрхлэлт, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажил, үйлчилгээ

Оюутны төлөвшил, ёс зүй, харилцааг дээшлүүлэх

Оюутны хөгжил, соёл үйлчилгээний албаны бүрэлдэхүүн

Овог нэр

Албан тушаал

Майл хаяг

1

Н.Санчирбаатар  Албаны дарга -

2

Д.Цогзолмаа  Оюутны хөгжил, төлөвшлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tsogmaad@must.edu.mn

3

Б.Намхайнямбуу Мэдээлэл, техник технологи  ажил хариуцсан мэргэжилтэн naamii.nb@must.edu.mn

4

Ц.Болдбаатар

Урлаг, соёл хариуцсан хариуцсан мэргэжилтэн  

boldoo143@gmail.com

5

Г.Анударь

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
anuka_95@yahoo.com

Хаяг: ШУТИС-ийн Төв байр, 3 давхар, 327 тоот өрөө, Холбоо барих утасны дугаар: 976-321184, 324950 дотуур утас 1035, майл: studentservice@must.edu.mn