ШУТИС-ийн статистик үзүүлэлт

ШУТИС-д бакалавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаж буй оюутны тоо (сүүлийн 3-н жилээр)

Оюутны тоо (курсээр)

ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ТОО

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ТОО

 

ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ (АЛБАН ТУШААЛААР)

САЛБАР, ТЭНХИМИЙН ТОО

 

САЛБАР, ТЭНХИМИЙН БАГШ НАР-ын тоо 2020 он

 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРТ СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНЫ ТОО, ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖИЛ