ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал


4-р сар. 6, 2018, 1:48 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

дүгээр сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

 

1. ШУТИС-ийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, үр дүн, аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээний талаар

          СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ  

          СНББА-ны дарга Д.Барсболд

2. ШУТИС-ийн 2018/2019 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

3. ШУТИС-ийн 2018/2019 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн хяналтын тоо

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

Бусад асуудал,

  • ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн бэлэг тэмдэг (лого)

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

             Ажлын хэсгийн гишүүд

  • Горхи дахь оюутны дадлагын полигоны талаар

            СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ  

ХОХГ-ын дарга Г.Жавхлан

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР