ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 2 дугаар сарын

20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

         Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. Цахим, танхим хосолсон, англи хэл дээр сургалт зохион байгуулах ажлын явц, авах арга хэмжээ

           Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү, 

           Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

      2. Бусад асуудал

ШУТИС-ийн профессор багш нарын А цагийн гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журамд оруулах өөрчлөлтийн танилцуулга

             Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү, 

            Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба