ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын

12-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

 

  1. ШУТИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургуулиудын 2023 оны сүүлийн хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

         Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын албаны дарга Б.Түмэндэлгэр

  1. Бусад асуудал

ШУТИС-ийн профессор багш нарын Б, В цагийн гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журамд оруулах өөрчлөлтийн танилцуулга

           Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү

            Судалгаа, хөгжүүлэлтийн албаны дарга Ж.Арслан

  1. Зөвлөх профессорыг гэрээгээр ажиллуулах тухай

             Захирлын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба