ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 4 дүгээр сарын

02-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. “ШУТИС-ийн Эрдмийн замналын тогтолцоо (Tenure track system)-ны загвар”

          Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

  1. Бусад асуудал

Нөхөн диплом, дүйцүүлэн олгох магистрын диплом

           Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

            Робокон тэмцээний нэмэлт санхүүжилтийн тухай

             Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба