ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 5 дугаар сарын

07-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. 2024-2025 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх элсэлтийн хяналтын тооны санал

              Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү,

               Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

  1. Бусад асуудал

 

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба