ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 4 дүгээр сарын

16-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн дүрэм  

        Захирлын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

  1. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн бакалаврын элсэлтийн журам

   Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү

        Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

        3. Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургуулийн сургалтын нэг кредитийн үнэлгээний тухай

          Санхүү, хөрөнгө оруулалтын албаны дарга Г.Жавхлан

           Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургуулийн захирал Ц.Батбаатар

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба