ШУТИС-ийн Элсэгчдэд зориулсан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт

ЗАРЛАЛ

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны Сайдын 2021 он 06-р сарын 23-ны өдрийн шийдвэрийн дагуу ЭЕШ
хойшлогдсон тул ШУТИС-ийн элсэлтийн бүртгэл 2021 оны 08-р сарын 01-ний  өдрийг хүртэл сунгав. Ур чадварын шалгалтын материалыг 08-р сарын 01-ний өдрийг хүртэл хүлээж авна.


ЭЕШ-ийн тов тодорхой болсны дараа ШУТИС-ийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг жич зарлах болно.

                                                                         ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисс