ХШУС-ийн сургалтын мастер М.Амгалан Японы Китакюүшүгийн их сургуульд докторын зэрэг хамгаалав
admin

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн сургалтын мастер М.Амгалан 2021 оны 02 дугаар сарын 16-нд Японы Китакюүшүгийн их сургууль, Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн салбар сургуулийн эрдмийн зөвлөлд “Нуурын усны балансын өөрчлөлт ба хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийн судалгаанд зайн тандан судлал болон газарзүйн мэдээллийн системийн аргыг ашиглах: Өгийн нуурын сав газрын жишээн дээр “Application of Remote Sensing and GIS Techniques for Analysis of Lake Water Fluctuations and the Potential Impact of Human Activities: Case Study on Ogii Lake Basin in Mongolia” сэдвээр хүрээлэн буй орчны инженерийн докторын зэргээ амжилттай хамгаалж, 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр докторын дипломоо гардан авлаа. М.Амгаландаа цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Физикийн тэнхимийн хамт олон