ШУТИС-ийн дэргэдэх ҮЭ-ийн Нэгдсэн хороо 1140 гишүүнд амны хаалт, дархлааг дэмжих эрүүл мэндийн багц өглөө
admin

“Цар тахлыг хамтдаа даван туулъя” тусламжийн аяны хүрээнд ШУТИС-ийн дэргэдэх ҮЭ-ийн Нэгдсэн хороо, бүрэлдэхүүн сургуулийн салбар хороод хамтран нийт 1140 Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнд хамгаалах хэрэгсэл болох амны хаалт /1 удаагийн/, Монос-Хүнс үйлдвэрийн дархлааг дэмжих Эрүүл мэндийн багцыг гишүүн бүрд хүргэж ажиллалаа.

 

Энэхүү аяныг дэмжиж ажилласан МБШУҮЭ холбоо, ШУТИС-ийн ҮЭ-ийн салбар хороодод чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Та бүхэн эрүүл энх байж, хайртай хүмүүсээ хамгаалаарай.

МБШУ-ны ҮЭ-ийн ХОЛБОО

ШУТИС-ийн дэргэдэх ҮЭ-ийн ХОРОО