“КОВИД-19” цар тахлын үеийн хөл хорионы улмаас олон улсын магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа анх удаа цахимаар явагдаж байна
dorjsuren

Монгол улсад анх удаа 2013 онд ШУТИС-ийн ЭХС-ийн “Цахилгаан хангамж”-ийн мэргэжлийн бакалавр болон магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Европын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн ASIIN, EUR-ACE байгууллагуудад амжилттайгаар магадлан итгэмжлэгдсэн.

“Цахилгаан хангамж”-ийн мэргэжлийн бакалавр болон магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийн магадлан итгэмжлэлийг сунгах чиглэлээр ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургууль, нөгөө талаас олон улсын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн ASIIN, Европын магадлан итгэмжлэлийн EUR-ACE байгууллагууд 2020 оны 8 дугаар сарын      26-наас 28-ны хооронд цахим хэлбэрээр уулзалт, ярилцлага, үнэлгээ, шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

 

Европын дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн ASIIN, EUR-ACE байгууллагууд нь зөвхөн Европын төдийгүй Ази, Африк, Америк тивийн их сургуулиудын дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын 2000 гаруй хөтөлбөрүүдэд магадлан итгэмжлэл хийсэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага юм.