МЭДЭГДЭЛ
dorjsuren

Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжсэн  хугацааг 2020 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал сунгах шийдвэр гарсан.

Нийт профессор багш, ажилтнууд Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлаар  шинэчлэн батлагдсан Сургалтын нэгдсэн хуанли (https:www.must.edu.mn/mn/huanli_2019_ 2020_04/), ШУТИС-ийн Захирлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/67 тоот тушаалын 1-дүгээр хавсралт “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж”, нийт оюутнууд “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд хийсэн зохицуулалтын талаар суралцагчдад өгөх зөвлөмж”-ийг тус тус баримтлан  ажиллахыг мэдэгдье.

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

2020-04-30