ШУТИС-ийн оюутны “Эрдмийн ХХII чуулган”-д оролцсон багш оюутны ЭШ-ний илтгэлийн эмхэтгэл, шилдэг бүтээлийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа
ЗАА

ШУТИС-ийн оюутны “Эрдмийн ХХII чуулган”-д оролцсон багш, оюутны ЭШ-ний илтгэлийн эмхэтгэл, шилдэг бүтээлийн танилцуулгыг цахимаар хүргэж байна.

ЭШ-ний илтгэлийн эмхэтгэл линк: https://www.must.edu.mn/media/uploads/2023/05/30/emhtegel23-8.pdf

ЭШ-ний шилдэг бүтээлийн танилцуулга линк:

https://www.must.edu.mn/media/uploads/2023/05/30/buteel.pdf