"Монголын инновацын 7 хоног" арга хэмжээ хоёр дахь өдрөө үргэлжлэж байна.

"Монголын инновацын 7 хоног" арга хэмжээ эхний өдөр  ШУТИС нь инновацын үзэсгэлэн болон "Монгол улсад ноолуурын кластер хөгжүүлэх арга зам хэлэлцүүлэгээ амжилттай явууллаа. 

Арга хэмжээний 2 дахь өдөр  дараахи арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана. Үүнд: 

  • ШУТИС-иас зохион байгуулж буй үндсэн арга хэмжээнүүдийн нэг болох "Инновацын түншлэл-2022" онол практикийн хурал, хэлэлцүүлэг 
  • Оюутны инновацын шилдэг бүтээл шалгаруулах арга хэмжээ 
  • Инновацын бүтээлийн үзэсгэлэн
  • Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах зэрэг арга хэмжээ болно. 

ШУТИС нь "ШУТИС-2030" стратегийнхаа тэргүүлэх чиглэл-2,3 (Судалгааны төгөлдөршил -Инноваци, технологи арилжаалалт)-ийн хүрээнд дээрх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж мөн оролцож байна. 

Иймд их сургуулийн бодлого зорилтыг анхан шатанд хэрэгжүүлэгч салбарын эрхлэгчид тус арга хэмжээнүүдэд оролцохоос гадна, сонирхосон багш судлаачдыг мэдээллээр хангаж ажиллахыг хүсье !