ШУТИС, Оюу Толгой ХХК, Рио Тинто Монгол ХХК хамтран судалгааны төслийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  • “Уурхайн судалгааны тэтгэлгийн төсөл сонгон шалгаруулалтын удирдамж”:
  • Хавралт №1 “Төсөл мэдүүлэх заавар маягт”:
  • Хавсралт №2 “Төсөл сонгон шалгаруулах, хянах”: