Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, түүний ач холбогдол сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
ganbayar

Байр ашиглалтын нэгдсэн албанаас 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр Хичээлийн 8 дугаар байрны Эрдэм шинжилгээний хурлын танхимд “Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, түүний ач холбогдол” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад байр ашиглалт хариуцсан менежерүүд, оюутны байрны эрхлэгчид, зарим салбар сургуулийн нярав, байр ашиглалтын нэгдсэн албаны инженер техникийн ажилчид хамрагдлаа.