“Инженер, технологийн дээд боловсрол” төсөл ном, сурах бичиг хүлээлгэн өглөө
None

БСШУСЯ-ны харьяа “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн хүрээнд дээд боловсролын чанарыг сайжруулах, сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүйг шинэчлэх ажлууд үе шаттай хийгдэж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд тус төслийн санхүүжилтээр өндөр хөгжилтэй орнуудын их сургуулиудад ашиглаж буй сүүлийн  үеийн 588,870 иений өртөг бүхий 28 ширхэг ном, сурах бичгийг Япон улсаас захиалан худалдан авч, ШУТ-ийн төв номын санд хүлээлгэн өглөө.

Уг сурах бичгүүд нь мэргэжлийн багш, оюутнууд хичээл, сургалтад ашиглах, ном, сурах бичиг, гарын авлага боловсруулах, судалгаа, шинжилгээний ажил хийхэд тус дөхөм болох юм.