ШУТИС-ийн гадна орчинд тамхи татуулахгүй байх асуудлаар хамтран ажиллав


11-р сар. 8, 2019, 8:56 a.m.

ШУТИС-ийн оюутнууд хичээлийн байрны гадна орчинд тамхи татах асуудал их байгаа тул “Соёмбо” клубийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ОСҮА, МА, БАС, ЭХС, ГУУС-ийн сургалтын албаны ажилтан нар хамтран хичээлийн II, III  дугаар байрны гадуур 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-07-ны өдрүүдэд 2 удаагийн завсарлагаагаар эргүүл хийж ажилласан.

 

Энэ хугацаанд тамхи татсан оюутнуудыг сургуулиудын сургалтын албаны ажилтан нар бүртгэсэн. Бүртгэгдсэн оюутнууд өмнө нь тамхи татаж “Соёмбо” клубийн бүртгэлд 1 удаа бүртгэгдсэн байвал 50 000 төгрөг, 2 удаа бүртгэгдсэн байвал 100 000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээг авна.

  

Мөн БАС-ийн байр ашиглалтын албанаас хичээлийн II, III  байрны гадна “Камер ажиллаж байна. Тамхи татахыг хориглоно” гэсэн анхааруулгын тэмдэглэгээг хийж байршуулна.

Сургуулийн ойр орчимд Сүхбаатар дүүргийн 8- р хорооны цагдаа нар эргүүл хийж ажилладаг. Өдөр бүр “Соёмбо” клубийн оюутнууд эргүүл хийдэг.

Цаашид сургуулийн ойр орчимд тамхи татуулахгүй байх асуудлыг багасгахад дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Үүнд

  1. Багш нар оюутнуудад тамхи татахгүй байх, дам тамхидалтын хор уршиг, орчны бохирдлын талаар бага ч болов мэдээлэл өгч байх.
  2. Сургуулийн ойр орчимд тамхи зарж буй ТҮЦ-ийг тамхи заруулахгүй болгох цаашид нүүлгэн шилжүүлэх хүртэл арга хэмжээ авах.  

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба