Хувь хүний ёс зүй төлөвшилд чиглэсэн онлайн сургалтыг хүргэж байна.


11-р сар. 6, 2019, 7:28 a.m.

Хувь хүний ёс зүй төлөвшилд чиглэсэн онлайн сургалтыг хүргэж байна. Оюутнууд та бүхэн судлаж хэрэгжүүлнэ үү.