“Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн шугамаар зэргийн бус сургалтанд хамрагдаад ирлээ


9-р сар. 10, 2019, 4:05 a.m.

Тус төслийн хүрээнд ГУУС-ийн багш доктор (PhD), дэд профессор П. Нарантуяа Японы Нийгтай их сургуулийн харъяа “Байгалийн гамшиг, нөхөн сэргээлт судлал“ - судалгааны институтэд 2019 оны 8 дугаар сарын 01-нээс 8 дугаар сарын 30-ны хооронд ажиллаад ирлээ. Судалгааны ажлын хүрээнд “Цагаан толгойн никелийн илрэл”-ийн чулуун дээжүүдийн чулуулгийн эрдэслэг бүрэлдэхүүн, шаврын эрдсийг тодорхойлон үр дүнг судалгааны ажилд тусган өгүүлэл хэвлүүлэх зорилготойгоор тус институтын XRD лабораторид шинжилгээ хийсэн байна. Судалгааны явцад багш П. Нарантуяа нь XRD лабораторийн шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмжтэй танилцан, дадлага хийн, шинжилгээнд дээж бэлдэж оруулах, дата боловсруулах зэрэгт суралцсан байна. Мөн дээрх хугацаанд “Байгалийн гамшиг, нөхөн сэргээлт судлал“ - судалгааны институтын судлаачдад Монгол орны болон ШУТИС, ГУУС-ийн тухай илтгэлүүдийг тавьж сонирхуулсан байна.

  

Ul-tima IV X-RAY DIFFRACTOMETER

RIGAKU. Niigata university, Reserach Institute for Natural hazards & Disaster Recovery