• Сургууль

  Орхон аймаг дахь ШУТИС-ийн харьяа “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль

 • Хөтөлбөр

  Үйлдвэрлэлийн менежмент

  Хөтөлбөрийн индекс - 041302

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  125

 • Мэргэжил

  Үйлдвэрлэлийн менежмент

“Үйлдвэрлэлийн менежмент” мэргэжлийн зорилго аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний процесс, түүний нөөцийн хангалт, болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах, тогтвортой сайжруулах ур чадвар бүхий үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

1. Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулж сургалт явуулах

2. Сургалт, судалгаа, практикийн уялдааг бий болгож оюутныг чадавхжуулах

3. Хөтөлбөрийн зорилгыг хангахуйц чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх

1. Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ

2. Мэргэжлийн цөм мэдлэг

3. Ахисан түвшинд мэргэжих боломж

4. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага

5. Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

6. Системтэйгээр бодох чадвар

7. Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар

8. Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар

9. Хүнтэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар

10. Харилцааны ур чадвар

11. Гадаад хэлээр харилцах чадвар

12. Салбар ба нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй ажиллагаа явуулах чадвар

13. Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг /салбар болон бизнесийн хүрээнд/ ойлгох чадвар

14. Мэргэжлийн болон удирдлагын хүрээнд сэтгэн бодох чадвар

15. Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар

16. Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар

17. Хэрэглээ болгох чадвар

18. Мэргэжлийн манлайлал

19. Интерпренершип

Хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэл явуулдаг бүх төрлийн компаниудад үйлдэрлэлийн менежерээр ажиллана Үүнд жишээ нь : "Эрдэнэт" ТӨҮГ, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр , Монголросцветмет ТӨҮГ гэх мэт Эрдэнэс Монголын харьяа компаниудад үйлдвэрлэлийн менежерээр ажиллах боломжтой Барилгын материалын үйлдвэрлэл болох цемент шохой, барилгын хийцийн, тавилгын үйлдвэрлэл,хүнс хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрт гурил тэжээл, мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд менежерээр ажиллана

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга