ШУТИС-ийн профессор, багш, ажилтан гадаадад томилолтоор ажиллах, суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх журам