Cургалтын төрийн сан

БСШУЯ-ны Сургалтын төрийн сан төрийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль болон гадаадын их дээд сургууль, коллежиудад суралцаж дээд боловсрол эзэмшиж буй оюутан залууст үндэсний болон урамшууллын тэтгэлэг, зээл, буцалтгүй тусламж олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг.

 Сургалтын төлбөрийн зээл болон тэтгэлэг хүсэгчийн бүрдүүлэх материал

Бүрэлдэхүүн сургуулийн  сургалтын албанд 09-р сарын 01-ний дотор бүрдүүлж өгнө.

Сургалтын төрийн сан болон холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг: