Оюутны цахим карт


Оюутны цахим үнэмлэх захиалахад 3x4 хэмжээтэй 413*531 нягтралтай (pixel) зургийг файлаар өгөх шаардлагатай. Шинэ элсэгчдэд оюутны цахим үнэмлэхийг үнэ төлбөргүй олгоно. Хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд төлбөртэй. Оюутны цахим үнэмлэх нь ШУТИС-ийн оюутан мөн эсэхийг батлах үндсэн бичиг баримт болдог.

Оюутны цахим үнэмлэхийг ашиглах боломжууд

  • Номын сангаар үйлчлүүлэх

  • Киоск машинаас дүнгийн тодорхойлолт авах

  • Нийтийн тээврийн хөнгөлөлттэй үнээр зорчих карт захиалах

  • Сургуулийн эмчид үзүүлэх, зөвлөгөө авах

  • Хичээлийн улирлын шалгалт өгөх

  • Оюутны байранд орох