Докторантурын сургалтад элсэгчдийн анхааралд
admin_u

Докторантурын сургалтад шинээр элсэгчдээс авах элсэлтийн шалгалт дараах хуваарийн дагуу цахимаар явагдана.

9 сарын 20    10:00-16:00      Гадаад хэлний шалгалт    /http://www.testcenter.edu.mn/

9 сарын 22    11:00-17:00      Мэргэжлийн ярилцлага

Жич: Гадаад хэлний шалгалт өгөх элсэгчийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг сургалтын албаар дамжуулан шалгалт өгөхийн өмнө хүргэнэ.

Мэргэжлийн ярилцлагыг бүрэлдэхүүн сургууль, төвийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, хөтөлбөр хариуцсан салбар, тэнхим зохион байгуулна.

 

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР