Монхорус интернэшнл ХХК тэтгэлэг зарлаж байна.
admin_u
Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.
 
Дэлгэрэнгүй https://www.monhorus.mn/scholarship2021/