Докторын зэрэг хамгаална
admin_u

Шинжлэх ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн докторант Үүрийнцэцэг овогтой Ариунаа нь “Зарим шугаман бус гиперболлог дифференциал тэгшитгэлийн системийг бодох ALE нэг алхамт WENO арга” сэдвээр математикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15.00 цагт Монгол Улсын Их Сургуулийн төв байрны дугуй танхимд болно. 

 

МАТЕМАТИКИЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ