Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Д.Энхзолын “Бичвэрээс зураг үүсгэх аргаар жиргээний хандлагыг шинжлэх нь” сэдэвт Компьютерийн ухааны докторын  зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11 цагт ШУТИС-ийн төв байрны  203 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС-ийн төв номын сангийн эрдэм шинжилгээ уншлагын танхимд танилцана уу.

 

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО, ЭЛЕКТРОНИКИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ