ГУУС-ийн Уул уурхайн салбарын профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний 48 дугаар бага хурлын удирдамж
dorjsuren

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын еренхий хуралдаан ШУТИС-ийн Тев номын сан, Е-604 тоот өрөөнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 6-ны 14:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана. Эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцох профессор багш, төгсөгчид, уул уурхайн салбарын судлаачидын өгүүлэлийг дараах хаягаар, мэргэжлээр хүлээж авна:

  • ganzorig.d@must.edu.mn - уурхайн технологи-98026888
  • slkhaa@must.edu.mn - менежмент-99756452
  • Ulziis@must.edu.mn - геодези-газар-99098479
  • chbolor@must.edu.mn - эрдэс боловсруулалт-99120022
  • erdenetsetseg_s@must.edu.mn - цахилгаан-тоног төхөөрөмж-96016366

Хуралд холбогдох зарим огноо:

  • Өгүүлэл хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2020 оны 10 дугээр сарын 25
  • Эмхэтгэл хэвлүүлэх хугацаа: 2020 оны 10 дүгээр сарын 30 Ерөнхий хуралдаан: 2020 оны 11 дугээр сарын 06

Бүтээлээ (CR) A4 (210”297 мм) форматаар “Эрдэм шинжилгээний хурлын xoёp баганатай бичвэрийн эх бэлтгэх заавар”-ын дагуу бүрэн хэмжээгээр бэлтгэнэ. /Хавсралт файлын дагуу/
Ирсэн өгүүллээс, хуралдаанд хэлэлцүүлэх илтгэлийг, зохиогчтой зөвшилцөж шийднэ.
Зохион байгуулах комиссоор дамжин, редакци хийгдэн, хянагдсан бүx илтгэл хэвлэгдэнэ.