ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны хурлын /онлайн/ тэмдэглэлээс
tsengelmaa

 

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

 

      2020 оны 4 дүгээр сарын 27                                   № 07                                 Улаанбаатар хот