ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний хурал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 

2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ХУРАЛ 

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

      Цаг үеийн асуудлаар

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР