ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

1. 2018/2019 оны хичээлийн жилд бүрэлдэхүүн сургууль, хүрээлэнгүүдэд хийсэн дотоод аудитын шалгалтын тайлан

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ДАА-ны дарга Х.Дэлгэрсайхан

2. 2019 оны зуны засвар тохижилтын мэдээд

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

3. 2019/2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн мэдээ

СОАЭ дэд захиарл Х.Энхжаргал

 

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР