ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 25-НЫ

ХУРАЛ 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР