ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

   ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал 1400 цагт ШУТИС-ийн I байрны 203 тоот өрөөнд болно.

 

1. ГУУС-ийн Уул уурхайн салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчлөх тухай санал

           ГУУС-ийн захирал Л.Пүрэв

2. Бусад асуудал: ШУТИС-ийн багш, ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж урамшуулах журам

           ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР