ШУТИС-ийн нэрэмжит ЭШ-ын урьдчилсан сорилго 2024-ын дүн гарлаа.

ШУТИС-ийн нэрэмжит ЭШ-ын урьдчилсан сорилго 2024-д давхардсан тоогоор 970 шалгуулагч оролцсоноос Математикийн хичээлээр 18, Англи хэлний хичээлээр 24, Физикийн хичээлээр 21, Химийн хичээлээр 8, биологийн хичээлээр 1, Нийгэм судлалын хичээлээр 10, Түүхийн хичээлээр 5 шалгуулагч 700-с дээш оноо авсан байна. Эдгээр шалгуулагчид дараагийн элсэлтийн шалгалтанд авсан оноогоо баталж, ШУТИС-д элсэн суралцсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэгт хамрагдах боллоо. Шалгалтын дүнг энд дарж харна уу.