ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

                                                    ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 6 дугаар сарын

04-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли

   Сургалт, цахим шилжилт эрхэлсэн проректор Н.Эрдэнэхүү

         Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

  1. 2023/2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн дипломын загвар

         Сургалт, цахим шилжилт эрхэлсэн проректор Н.Эрдэнэхүү

         Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

  1. ШУТИС-ийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүн, аудитын дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх

         Санхүү, төлөвлөлт эрхэлсэн проректор Л.Баяр-Эрдэнэ

         Санхүү, хөрөнгө оруулалтын албаны дарга Г.Жавхлан

  1. ШУТИС-ийн “ШУТИС-ийн Мэргэжлийн тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл

         Ректорын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

  1. “ШУТИС-ийн Ректорын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл

         Ректорын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

  1. “ШУТИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын нэмэлт өөрчлөлт

         Хүний нөөцийн албаны дарга Д.Мягмарсүрэн

  1. “ШУТИС-ийн Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам”-ын нэмэлт өөрчлөлт

   Хүний нөөцийн албаны дарга Д.Мягмарсүрэн

 

ШУТИС-ийн Ректорын ажлын алба