Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Адъяасүрэн овогтой Эрдэнэ нь “Нарны цахилгаан станцын параметрийн судалгаа ба температурын коэффициентийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 1500 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн II байр, Эрчим хүчний сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 634 тоот танхимд болно.

Эрчим хүчний чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл