Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн сургуулийн докторант Нэргүй овогтой Сугар нь "Яс сийрэгжилтэд сонгино (Allium Cepa L.), саримс (Allium Sativum L.)-ны нөлөөллийн судалгаа" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр 16.00 цагт ШУТИС-ын Т-207 тоот хурлын танхимд болно.

Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл