ШУТИС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулах "Эрдмийн XXIII чуулган" -ны удирдамж