Хамтын ажиллагаа бүхий их сургуулийн оюутнуудад Жорж Мэйсоны их сургуулиас энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье
ЗАА

Хэрэв та Жорж Мэйсоны болон ШУТИС-ийн хамтарсан 2+2, 1+3 хөтөлбөрөөр суралцдаг, 2024 оны хаврын улирлаас Жорж Мэйсоны их сургуульд өөрийн суралцахуйн карьераа үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа бол дараах 2 тэтгэлгийн аль нэгийг сонгон хамрагдах боломжтойг дуулгахад таатай байна. /давхар хамрагдах боломжгүй/

1. Global Idea Сургалтын тэтгэлэг жилийн 6,000 ам доллар.

 2. Merit Сургалтын тэтгэлэг жилийн 10,000 ам доллар хүртэл.

Сонирхсон оюутнууд 2023 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө доорх бүртгэлийн линкээр нэвтрэн IEP22 купон кодыг ашиглаж бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлөгдөн бүртгүүлэх боломжтой.

Холбоос линк : https://mason.my.site.com/TX_SiteLogin?startURL=%2FTargetX_Portal__PB

Жорж Мэйсоны их сургуулийн бүртгэлийн албатай шууд холбогдох:  iep@gmu.edu.

Танд амжилт хүсье.

ШУТИС-БуХС