ШУТИС-ийн Захирлын нэрэмжит "Шилдэг суралцагч"-ийн тэтгэлэг
ЗАА