ШУТИС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ