ШУТИС-ийн Ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам