ШУТИС-ийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын "Эрдмийн баяр" цахим төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр

2022 оны 1 дүгээр сарын 26-нд 11 цагаас ШУТИС-ийн фэйсбүүк цахим хуудсаар дамжуулна.